.

Artémie k líhnutí

 

 • Speciální krmivo pro první krmení larev ryb a krevet
 • Zvoleno podle charakteristik líhnutí a kinetiky obohacování
 • Stálá kvalita a certifikovaný výstup
 • Současné líhnutí
 • Vysoké hodnoty obohacování
 • Výborná dekapsulace

 Článek je určet zvláště pro různe druhy vajíček artemií značky Ocean Nutrition, které můžete zakoupit zde.

Cysty pro krmiva značky Ocean Nutrition se sklízejí ve Velkém solném jezeře v Utahu (USA).


Po zpracování je provedeno vyhodnocení kvality. Každá sklizeň je podrobena rozsáhlé katalogizaci, aby bylo umožněno roztřídění podle všech důležitých vlastností a parametrů, jako jsou kinetika obohacování a líhnutí, separace, dekapsulace, profil mastných kyselin a biometrie. 

Na základě výsledku této klasifikace společnost Ocean Nutrition třídí a nabízí cysty artemií, které jsou co nejvhodnější pro líhně ryb a krevet.

Typická doba potřebná pro vylíhnutí 90 % cyst je přibližně 19 hodin, což vede k typickému poměru stadia I/stadiu II - 90/10

Po uplynutí 24 hodin je poměr stadium I/stadium II - 10/90

Pro líhně, které chtějí získávat převážně nauplie stadia I, musí být sklizeň provedena do 18 hodin.

Samotné líhnutí:

PŘÍPRAVA NÁDOBY

 •     Použijte čistou nádobu s kónicky tvarovaným dnem.
 •     Umístěte u dna nádoby vhodnou provzdušňovací trubici.
 •     Umístěte na horní část nádoby vhodné osvětlení.
 •     Naplňte nádobu čistou slanou vodou s obsahem soli 25 - 35 g/I.

OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY LÍHNUTÍ

 •    Teplota: 25 - 29 °C
 •     Provzdušnění: dostatečně velké, aby udrželo cysty ve víření
 •     pH: 7,8 - 8,5
 •     Inkubovat 2 g cyst na litr slané vody.

LÍHNUTÍ A VÝTĚŽNOST

 •    V optimálních podmínkách bude líhnutí ukončeno do 24 hodin.
 •    Zastavte provzdušňování a odstraňte světlo.
 •    Po 10 minutách proveďte vypuštění nebo odsátí nauplií ze dna akvária.
 •    Počkejte 15 minut a vyjměte zbývající nauplie.

BIOMETRIE

 • ·    Typická průměrná délka nauplie ve stadiu I je +/-500 mikronů.
 • ·    Typická průměrná délka nauplie ve stadiu II je 660 mikronů

Nauplie ve stadiu I Krmivo GSL Artemia Cysts ± 19 hodin - 500 mikron (pod textem)

obr1

Nauplie ve stadiu II Krmivo GSL Artemia Cysts ± 24 hodin - 660 mikronů (pod textem)

obr2


SKLADOVÁNÍ

Balení musí být stále pečlivě uzavřeno.

Doporučujeme vám uložit tento výrobek na chladném a suchém místě s teplotou nižší než 6 °C, aby byly zaručeny optimální podmínky skladování. Teploty vyšší než 6 °C mohou mít vliv na výsledky líhnutí.