.

Chraňte přírodu a její krásu

Představte si, že jednoho dne roku 1982 měl váš­nivý akvarista sen. Zachování krásného akvária s nádherně zbarvenými rybami, korály a vodním životem. V těch dobách bylo známo jen velmi málo o podvodním světě a tím i potrava pro ryby nebyla dostatečně kvalitní, což mělo za následek, že ryby ztrácely chuť k jídlu i hezké barvy a sen se stal náhle rozčarováním.

V ten moment začal vášnivý akvarista pečlivé po­zorovat ryby okolo mořských útesů a vytvořil se­znam jejich přírodní potravy. Snažil se vytvořit kr­mivo, které by se co nejvíce podobalo jejich přirozené potravě a tím chránil život a krásu v jeho mořském akváriu. Aby mohl zachovat jeho korály živé, ryby zdravé, vitální a krásně zbarvené.

To se stalo před 34 lety v USA a vedlo ke vzniku Ocean Nutrition. V současnosti je O.N. mezinárod­ně uznávanou firmou vyrábějící rybí krmivo. Má více než 100 zaměstnanců, továrny a pobočky v Americe, Evropě a Asii. O.N. produkty se vyváže­jí do více než 80 zemí světa. Mezitím tisíce nadšen­ců prožívají tento originální sen o zachování jejich vzácných ryb, které krmí produkty O.N.

POSLÁNÍ

Společnost O.N. se nikdy neodkloni­la od původního cíle o vytvoření nej­čerstvějšího krmiva té nejvyšší kva­lity pro mořské i sladkovodní ryby. Originální koncept má kořeny v dáv­ných dobách chovu tropických ryb a jejich kultury. Cílem bylo vytvořit krmivo, kterým se korálové ryby 

živí v jejich přirozeném prostředí. Nebyl to snadný úkol, biologové museli nalézt vhodné dostupné ná­hrady za mnoho drobných bezobratlých tvorů, vajíček a planktonů, které jsou běžnou potravou těchto krásných a exotických ryb. Složení krmiv se po léta vyvíjelo, pečlivě vylepšovalo a díky čerstvějším surovinám se přiblížilo přírodním zdrojům jako jsou korálové útesy samy. Použití čerstvý mořských produktů v krmivech je standart pro všechny výrobky O.N.

Dnešní filozofie O.N. je vyvinout nejlepší nutriční složení pro mořské i sladkovodní ryby jako i inovovaný a unikátní přístup, který je důležitý k naplnění cílu O.N — Pomáhat a chránit krásu pomocí produktů O.N.

ZÁKAZNÍCI

O.N. je maximálně oddán akvaristům a komplexní potřebě ryb, které chovají. Firma zásobuje bezpo­čet veřejných akvárií jakož i výzkumné ústavy a Zoo po celém světě. Mají pro ně nutriční řešení za pomoci Artemie, obohaceného vířníka a mraže­ného krmiva.

Léta zkušeností s těmito institucemi reprezentuje neuvěřitelnou zásobu informací o mořských i slad­kovodních organismech, které jsou pro O.N. neo­cenitelné při výrobě nových produktů. Navíc, vý­borné vztahy s těmito institucemi přispěly k oboustranným úspěchům.

PRODUKTY O.N:

O.N. je také známa jako dodavatel velmi kvalitních cyst Artemií, které pocházejí z Velkého Slaného je­zera v Utahu (USA). Díky velmi blízkým vztahům s akvakulturnim průmyslem máme k dispozici kva­litní zdroje Artemie jako i technologie k jejich zpracování. Po konečných analýzách v laboratoři jsou cysty piněny do aluminiových sáčků nebo do tradičních plechovek.

Brine Shrimp EGGS SUPER SALT MIX obsahuje mořskou sůl a cysty Artemie připravené k líhnutí. 0.N. mořské řasy jsou sušeny na slunci, nikoliv pražené, proto jsou zachovány vitamíny i přírodní barviva, jenž přispívají k rozmanitosti stravy a po­máhají stimulovat přirozené krmné návyky u mno­ha mořských ryb. Také posilují imunitu a podporu­jí chuť k jídlu a to díky česneku, který je přidán do mořských řas.

Extrudované rybí krmivo nabízí kompletní výběr pro mořské ryby, Cichlidy, peletky pro ryby živící se u dna jako i krmivo z krevet. SOFT AND MOIST MARINE PELLETS s česnekem je jedno z nej­úspěšnějších krmiv ve světě. O.N. používá čerstvé ingredience jako: krill, čerstvé ryby, škeble, jikry, česnek... a pomocí studeného extrudování za níz­kých teplot, které zaručuje minimální ztrátu vita­mínů, přírodních barviv a minimalizuje denaturaci přírodních mořských proteinů se z nich vyrábějí perfektně tvarované peletky. Nakonec jsou napiněny do aluminiových sáčků pomocí nitrogenu pro maximální čerstvost a aby se předešlo oxidaci.

FORMULA FLAKES jsou na trhu známy jako vyni­kající druh vloček vysoké kvality. Tajemství spočívá v užití čerstvých ingrediencí jako rybí filety, čer­stvé škeble, olihně, mořské řasy, spireina, rybí va­jíčka. Vše smícháno to husté směsi, která je potom pečena za nízké teploty a následně rychle ochlaze­na. Výsledkem jsou velké a kvalitní kousky vloček, které mají pronikavé aroma jako přírodní krmivo. Navíc obsahuje všechny výživné látky, které jsou nezbytné pro vaše ryby.

O.N také představil několik velmi specializova­ných krmiv jako (Discuss Pelets, Shrimp, Wafers, Betta Pro) které poskytují specifické řešení pro ná­ročnější druhy ryb.

Vytvořili jsme specializované krmiva, které by uspokojily nutriční požadavky ryb a tím pomohly k uskutečnění našeho poslání — Chránit přírodu a krásu pomocí produktů Ocean Nutrition.

A protože jsme výhradní dovozci máme pro Vás i speciální akci ať si kvalitu krmiva můžete vyzkoušet. SLEVA 30% na všechny hobby produkty. Stačí do košíku zadat slevový kupón ON30. Akce je platná do 14.2.2018

verze10 kopie

profi on kopie

cichlidtlamovec

krevetky

orange sakura

Gramma loreto

klaun 1

koral

1048307_513404928728521_1515767371_o